Wczoraj w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie podsumowujące prace zespołu zajmującego się opracowaniem nowego umundurowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Grupa wstępnie zaakceptowała rozwiązania funkcjonalno-użytkowe zaprojektowanych przedmiotów umundurowania służbowego. Jednocześnie zarekomendowano okres testowy nowych sortów w celu wyeliminowania ewentualnych niedoskonałości. Wypracowano treść projektów rozporządzeń w sprawie umundurowania strażaków, które w najbliższych dniach zostaną przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem dalszego procedowania – przekazała Komenda Główna PSP.

Strażacy szacują, że przez testy, prace legislacyjne i panującą sytuację epidemiologiczną nowe regulacje, wprowadzające nowe wzory umundurowania do użytku w Państwowej Straży Pożarnej wejdą w życie w drugiej połowie 2021 roku.

Szczegóły techniczne nowego umundurowania mają zostać udostępnione po okresie testowym i przyjęciu regulacji prawnych.

KG PSP pokazała nowe umundurowanie dla strażaków [FOTO]

o autorze

Redakcja/Łukasz