Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Część A: dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4 ze zbiornikiem wody o pojemności 2500-3000 litrów,

Część B: dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 – 6000 litrów,  

Część C: dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 – 6000 litrów, 

Część D: dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 ze zbiornikiem wody o pojemności 7000 – 8000 litrów.

Każdy samochód powinien zostać dostarczony ze sprzętem opisanym w specyfikacji, to m.in. armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na nasze pytanie nie chciała ujawnić dla jakich komend są kupowane samochody.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net 

o autorze

Redakcja/Łukasz