Komenda Miejska PSP w Płocku w imieniu swoim i innych komend ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania, które zostało podzielone na trzy części jest dostawa trzech samochodów ratowniczo – gaśniczych:

Średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii drugiej – uterenowionej z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 210 kW, manualną skrzynią biegów i kabiną brygadową. Na wyposażeniu m.in.: zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa min. A16/8-2,5/40, linia szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, instalacja zraszaczowa, moduł sanitarny, armatura wodno-pianowa, sprzęt OUO, radiotelefony, latarki, pilarki, wentylator oddymiający, sprzęt burzący, zestaw PSP R1 itp.

Ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 z kabiną brygadową. Powinien zostać wyposażony w zbiornik wody 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3600 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę. Wraz z samochodem należy dostarczyć: sprzęt OUO, wentylator oddymiający, armaturę wodno-pianową, akumulatorowe nożyce hydrauliczne, sprzęt burzący, latarki, radiotelefony, drabinę i pompę z napędem turbinowym.  

Ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 6×6 z kabiną trzyosobową, zbiornikiem wody o pojemności 7000 l, zbiornikiem środka pianotwórczego, autopompą o wydajności min. 6000 l/min, działkiem wodno-pianowym DWP 32, sprzętem OUO i armaturą wodno-pianową.  

Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane do grudnia br.

Odbiorcy

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy trafi do Komendy Miejskiej PSP w Płocku, ciężki samochód 4×4 do Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie, a ciężki samochód 6×6 do Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie.

o autorze

Redakcja/Łukasz