Urząd Gminy Ceków – Kolonia wspólnie z pięcioma samorządami zakończył realizację nowatorskiego projektu o wartości blisko 6 milionów złotych.

– Nowatorstwo projektu polega na partnerstwie sześciu samorządów z terenu pięciu powiatów województwa wielkopolskiego. Takie porozumienie pozwoliło uzyskać bardzo wysokie wskaźniki wymagane regulaminem konkursu i odnieść sukces – powiedział w czerwcu wójt gminy Ceków Kolonia Mariusz Chojnacki.

Dzięki środkom unijnym do OSP Ceków, OSP Grzymiszew, OSP Szczytniki, OSP Rychtal, OSP Golina i OSP Czajków trafiły fabrycznie nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze, zabudowane przez firmę Moto-Truck na podwoziu MAN TGM 18.340 4×4 z zabudową wykonaną w układzie skrytek 3+3+1 z kompozytu i stali nierdzewnej. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 4500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 450 litrów oraz autopompa HMT 24/10-4/40 o wydajności 3000 litrów przy ciśnieniu 8 bar.

Ich zakup został zrealizowany w ramach projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego” o wartości 5 mln 400 tys złotych z czego 3 mln 800 tys zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

Liderem projektu była Gmina Ceków – Kolonia a partnerami gminy Czajków, Rychtal, Szczytniki, Golina oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

Foto. Materiały producenta

o autorze

Redakcja/Łukasz