Jeszcze w tym roku strażacy z powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim doposażeni zostaną w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze.

W ramach montażu finansowego w tym roku do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowany zostanie zakup 314 samochodów ratowniczo – gaśniczych. Środki pochodzą z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, MSWiA, firm ubezpieczeniowych i samorządów.

Wozy za ponad 240 milionów złotych dla OSP [LISTA]

Cztery nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do jednostek z powiatu wysokomazowieckiego, są to Ochotnicze Straże Pożarne w Czyżewie, Sokołach, Nowych Piekutach i Wysokiem Mazowieckiem. Wszystkie funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W ubiegłym roku do podlaskich ochotników w ramach montażu finansowego trafiło dziewiętnaście wozów, z czego dwa do powiatu wysokomazowieckiego – OSP Pszczółczyn i Kulesze Kościelne.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl