Do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie trafiły dwa nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze.

Zostały zabudowane przez firmę Moto-Truck na podwoziu MAN TGM 13.290 4×4. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 2930 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 340 litrów, system piany sprężonej ze zbiornikiem 100 l i autopompa o wydajności prawie 3000 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar. Pojazd dostarczono w całkowitym ukompletowaniu zgodnie z wytycznymi standaryzacji pojazdów w jednostkach PSP, powiększonym o rozbudowany zestaw narzędzi do ratownictwa drogowego.

Pierwszy wóz z numerem 259-23 trafi do szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a drugi, który otrzymał numer 260-23 przeznaczony będzie do realizacji zadań dydaktycznych i szkoleniowych.

Wartość jednego samochodu to 1 mln 75 tysięcy złotych. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

Foto. Adrian Socha

o autorze

Redakcja/Łukasz