Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa.

Przedmiotem postępowania, które zostało podzielone na trzy części jest dostawa pięciu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Część pierwsza polega na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii 2 – uterenowionej wyposażonego w zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2400 litrów na minutę i działko wodno-pianowe o wydajności 1600 litrów na minutę.

Część druga zakłada dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 2000 – 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę A16/8-2,5/40, działko DWP 16 i wciągarkę.

Część trzecia, ostatnia polega na dostarczeniu trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Każdy z nich musi zostać zabudowany na podwoziu z napędem 4×4 i kabiną brygadową. Na wyposażeniu m.in.: zbiornik wody o pojemności min. 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3900 litrów na minutę, działko wodno-pianowe DWP 32, wciągarka, linia szybkiego natarcia.

Odbiorcy

Średnie samochody ratowniczo – gaśnicze trafią do Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie i Poznaniu. Natomiast ciężkie samochody do komend PSP w Kępnie, Wągrowcu i Poznaniu.

Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane do końca października br.

Zakup jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Foto. KW PSP Poznań    

o autorze

Redakcja/Łukasz