Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski w dniu 31 października 2016 r. zatwierdził „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”.

komunikat1

komunikat2

o autorze

Redakcja