Nowelizacja rozporządzenia MSWiA. Chodzi o ocenę predyspozycji

foto. Marcel Aleksandrowicz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji nowelę rozporządzenia do pełnienia służby poza granicą państwa.

Dokładnie chodzi o ocenę predyspozycji strażaka do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej.

Obecnie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub z jego upoważnienia kierownik jednostki organizacyjnej PSP, w której strażak pełni służbę, dokonuje oceny predyspozycji strażaka do służby poza granicą państwa, co wiąże się z koniecznością corocznego wystawienia upoważnień dla 175 komendantów szczebla wojewódzkiego i powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – napisano w uzasadnieniu.

Teraz ma to się zmienić. Ocena predyspozycji strażaka przechodzi w całości na kierownika jednostki organizacyjnej PSP, w której strażak pełni służbę.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy tak się stanie? Nie wiadomo, obecnie kilka ważnych rozporządzeń dla PSP po przeprowadzonych konsultacjach w marcu i kwietniu, a nawet jeszcze wcześniej nie są kierowane do podpisu i publikacji.

Exit mobile version