Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach nowelizacji uregulowano sposób postępowania w sytuacji awarii SWD. Jeśli dojdzie do awarii zgłoszenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego będą przyjmowane telefonicznie, a obsługa zgłoszeń na stanowisku kierowania będzie odbywało się z wykorzystaniem połączeń telefonicznych i urządzeń radiowych .

Określono również sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Przydzielania, zawieszania i uchylania dostępu do SWD PSP jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i innych jednostek wymienionych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dokonuje na podstawie wniosku właściwy komendant powiaty/miejski Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast Komendant Główny PSP na podstawie wniosku dokonuje przydzielania, zawieszania i uchylania dostępu do SWD PSP w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika z faktu rozszerzenia zakresu upoważnienia ustawowego o sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do  Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Zmiana brzmienia przepisu upoważniającego (dotychczasowy art. 14g ust. 5 – obecny art. 14g ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) związana jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).

Rozporządzenie ma wejść w życie 4 maja br. 

o autorze

Redakcja/Łukasz