Koniec października przyniósł ratownikom medycznym, dwie ustawy regulujące wykonywany przez nich zawód, na które czekali aż osiem lat! Zmiany dotyczą również ratowników medycznych, którzy wykonują zawód jako strażacy.

Ratownicy medyczni zatrudnieni w szeregach jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nadal nie mogą podejmować medycznych czynności ratunkowych, ponieważ ich definicja nie uległa zmianie.

Dodatkowo nowelizacja zakłada, że osoba posiadająca wykształcenie ratownika medycznego może wykonywać zawód ratownika medycznego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, czyli:

  • udzielać świadczeń zdrowotnych,
  • zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia oraz podejmować działania zapobiegające zwiększaniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • transportować osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • udzielać wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

…jednak tylko podczas ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia.

Strażak-ratownik medyczny będzie mógł wykonywać więcej czynności, niż mowa w kwalifikowanej pierwszej pomocy, tylko i wyłącznie wtedy, gdzie niemożliwe będzie wprowadzenie zespołów ratownictwa medycznego, przy czym nie będzie on opóźniał ewakuacji poszkodowanego.

Tekst na podstawie Ratunek24.pl

o autorze

Redakcja