15 grudnia 28 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe.

Program zajęć obejmował 130 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 15 listopada do 16 grudnia 2019 r. Komisję egzaminacyjną powołał Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był bryg. Maciej Knapik z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, członkami komisji był mł. bryg. Arkadiusz Nosal z KM PSP w Nowym Sączu  i bryg. Andrzej Czeluśniak – Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego z KP PSP w Gorlicach – informuje gorlicka straż pożarna.

Egzamin składał się z testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy i części praktycznej, na, którą składały się: obsługa aparatu powietrznego, znajomość sprzętu pożarniczego, użycie rzutki ratowniczej, wydobywanie osoby poszkodowanej z samochodu osobowego oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu taktyki działań gaśniczych z użyciem drabiny D-10W.

Wszyscy druhowie zakończyli szkolenie pozytywnie i nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Foto. KP PSP Gorlice

o autorze

Redakcja/Łukasz