Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbędzie się 6 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Postanowieniem Prezydenta RP do stopnia generała brygadiera awansowany został:

  • nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP.

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali:

  • st. bryg. Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  • st. bryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Marek Jasiński – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
  • st. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

o autorze

Redakcja/Łukasz