Nowi słuchacze rozpoczęli kształcenie w krakowskiej aspirantce

1 września w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie grupa 60 słuchaczy rozpoczęła kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Kształcenie rozpocznie się od przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szkolnym poligonie w Kościelcu, które potrwa do 29 września.

 Poznają podstawy służby w ochronie przeciwpożarowej oraz rozpoczną naukę strażackiego rzemiosła na początek skupiając się na zagadnieniach z obszarów: wyposażenie technicznego, fizykochemii spalania, taktyk zwalczania pożarów i działań ratowniczych, a osoby nie posiadające uprawnień ratownika – zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Czas ten będzie także sposobnością do wzajemnego poznania się, integracji i budowania pozytywnych relacji, tak ważnych w zespołowej pracy – informuje Szkoła.

Ślubowanie słuchaczy zaplanowano na 13 października.

foto. SA PSP Kraków

Exit mobile version