W niedzielę zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków-ochotników przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Hajnówce.

Egzamin zaliczyło i uzyskało uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych sześćdziesięciu ochotników. Szkolenie prowadzone było według programu szkolenia z marca 2022 roku.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył Zastępca Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce mł. bryg. Grzegorz Bajko.

Foto. KP PSP Hajnówka 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl