Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania nowych funkcjonariuszy.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP st. bryg. Adam Jastrzębski w obecności kadry kierowniczej komendy, strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 i zaproszonych gości. W szeregi Państwowej Straży Pożarnej wstąpiło pięciu funkcjonariuszy, w tym jedna kobieta.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Foto. Arkadiusz Kuźmiński/Chosse-Fotografia

o autorze

Redakcja/Łukasz