Nowy 451-21 trafił do jednostki PSP w Kolbuszowej

foto. KP PSP

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kolbuszowej wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo typu GBA 2,5/16.

Nowy nabytek posiada zbiornik wody 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 1600 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, zestaw akumulatorowych narzędzi hydraulicznych, armaturę wodno-pianową, aparaty OUO, sprzęt burzący itp.

Po doposażeniu zostanie wprowadzony do podziału bojowego.

Exit mobile version