Nowy ciężki samochód dla JRG 3 Płock

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 w Płocku wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu Renault K440 6×6. Zastąpi wysłużonego i dobrze znanego strażakom ciężkiego Keraxa.

Nowy nabytek płockich strażaków posiada zbiornik wody o pojemności 8851 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności około 800 litrów, jednostopniową autopompę A 60/8 o wydajności 6000 l/min, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, instalację zraszaczową i działko wodno-pianowe DWP 32 o regulowanej wydajności 800-3200 l/min.

Wartość samochodu to ponad półtora miliona złotych. Środki pochodziły z budżetu państwa i N/WFOŚiGW.

foto. KM PSP Płock

Exit mobile version