Z dniem 8 stycznia Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak powierzył st. kpt. Markowi Piekutowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego.

Marek Piekutowski od sierpnia 2016 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, był również Rady Miejskiej w Wągrowcu, ale z powodu powołania na nowe stanowisko zrezygnował z mandatu. Na stanowisku Dyrektora zastąpił bryg. Tomasza Kołodziejczyka.

Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego PSP należy m.in. opracowanie projektów kierunków i planów rozwoju ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie kancelarii ogólnej KG PSP i spraw związanych z organizacją KG PSP, organizowanie narad, spotkań i odpraw, realizacja polityki informacyjnej KG PSP, współpraca z mediami itp.

W skład Gabinetu wchodzą Wydziały: Prezydialny, Prewencji Społecznej, Planowania i Analiz oraz Zespół Prasowy,  redakcja ‘Przeglądu Pożarniczego’ i Samodzielne stanowiska doradców i radców Komendanta Głównego.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz