Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał mł. bryg. Macieja Iwko na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu.

Mł. bryg. Maciej Iwko z Państwową Strażą Pożarną związany jest od 2000 roku. Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i studia podyplomowe w SGSP „dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”.

W latach 2002 – 2009 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu, następnie został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolski, gdzie zajmował kolejno stanowiska: młodszy specjalista w Wydziale Operacyjnym, Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego i Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Foto. KW PSP Szczecin

 

o autorze

Redakcja/Łukasz