Po dwóch latach radomska straż pożarna doczekała się nowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem 7 sierpnia Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu starszego brygadiera Marka Krassowskiego. Akt powołania wręczył wiceminister Jarosław Zieliński w obecności Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego i Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonery.

St. bryg. Marek Krassowski w 1991 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W latach 1991 – 2016 pełnił służbę w warszawskiej straży pożarnej. Najpierw jako starszy instruktor w komendzie, a później w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu, dowódcy zmiany, oficera oraz starszego oficera. Od 1999 do 2016 roku dowodził jednostkami ratowniczo – gaśniczymi nr 9, 17 i 16. W 2016 roku został Komendantem Powiatowym PSP w Wyszkowie.

Od 1 października 2018 roku był pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu.

W sumie po odwołaniu ze stanowiska brygadiera Pawła Frysztaka w 2017 roku radomska straż pożarna miała trzech pełniących obowiązki komendanta. Najpierw p.o był bryg. Andrzej Mróz, następnie st. bryg. Sławomir Podsiadły, a potem st. bryg. Marek Krassowski.

Foto. MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl