Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 6 grudnia awansował pięciu funkcjonariuszy.

St. bryg. mgr inż. Krzysztof Wyszkowski otrzymał awans na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności, st. kpt. mgr inż. Zbigniew Dąbrowski na stanowisko naczelnika wydziału w Biurze Informatyki i Łączności, mł. kpt. mgr inż. Maciej Pożarski na stanowisko kierownika sekcji w Biurze Informatyki i Łączności, mł. bryg. mgr inż. Paweł Kucharski na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Informatyki i Łączności, a mł. ogn. mgr Edyta Jobda na stanowisko specjalisty w Gabinecie Komendanta Głównego.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz