W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powstał nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on zmiany w kierowaniu Obroną Cywilną Kraju.

Autorzy ustawy chcą, żeby Szefem Obrony Cywilnej Kraju była osoba w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą powołuje i odwołuje Premier na wniosek ministra. W efekcie Szef OCK jako członek kierownictwa resortu miałby wpływ na kształtowanie budżetu OC.

Z kolei Zastępcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju będzie Komendant Główny PSP. Obsługę kierownictwa Obrony Cywilnej zapewni Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Według autorów projekt wprowadza zmiany, które zostały poruszone przez Najwyższą Izbę Kontroli i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w opracowaniu pt. II Raport o implementacji i upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej (MSZ 2011), w którym wskazano na niezgodność sytuacji prawnej OC z Polsce z prawem międzynarodowym.

Niezgodność polega na tym, że organami OC są osoby odpowiedzialne za przygotowania obronne i działania obronne, podczas gdy Protokół II do konwencji Genewskich zakazuje personelowi OC wykonywania działań, które strona przeciwna mogłaby uznać za niekorzystne dla siebie – napisano w uzasadnieniu.

Przewiduje się również wydanie rozporządzenia Rady Ministrów, które określi szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, dowódców formacji OC kraju, województwa, powiatu i gminy, jak również zasady i tryb kierowania oraz koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w drugim kwartale 2019 roku, następnie zostanie skierowany do Sejmu.

Foto. OCK

o autorze

Redakcja/Łukasz