Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która niebawem trafi do konsultacji zakłada wydzielenie w jednostce Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Według projektu, JRG OSP to część jednostki wyodrębniona przez zarząd spośród swoich członów – ratowników OSP. Na czele stoi naczelnik lub dowódca, będący ratownikiem OSP. Jest to jednostka ochrony przeciwpożarowej.

JRG OSP ma działać w oparciu o regulamin organizacyjny zaopiniowany przez komendanta powiatowego/miejskiego PSP. Wzór przygotuje ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

Resort odpowiedzialny będzie również za przygotowanie rozporządzenia, który będzie określał sposób przygotowania JRG OSP. W dokumencie ma znaleźć się m.in. minimalne wyposażenie, wymagania kwalifikacyjne i szkoleniowe ratowników, minimalne standardy zdolności operacyjnej i gotowości operacyjnej, zasady wykonywania przez JRG OSP zadań na rzecz ochrony ludności i funkcje ratowników.

Kto może być ratownikiem OSP? Tutaj bez zmian, członek OSP, który ukończył 18 lat, a nie przekroczył 65 lat, posiadający aktualne ubezpieczenie, aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbył szkolenie podstawowe uprawniające do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

o autorze

Redakcja/Łukasz