Szef MSWiA powołał brygadiera Grzegorza Bugaja na stanowisko prorektora – zastępcy komendanta do spraw operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dokumenty w imieniu ministra wręczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak.

Bryg. Grzegorz Bugaj od kilku lat pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Warszawie, był również Dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego WARSZAWA-6.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz