Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Olsztynie otrzymała nowy wóz strażacki. Uroczyste przekazanie odbyło się we wtorek 19 listopada.

W uroczystości wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Jarosław Borowik, Starosta Olsztyński – Andrzej Abako będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Andrzej Górzyński, Zastępcy Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Michał Kamieniecki i st. bryg. Robert Fliciński.

Nowy nabytek JRG 1 w Olsztynie to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FMX 6×6 z zabudową firmy Bocar, wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 9000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 900 litrów i autopompę jednozakresową o wydajności 6495 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar. Jego wartość to 1 182 786,00 zł. 

Państwowa Straż Pożarna zamówiła siedemnaście takich samochodów, w ramach dwóch etapów firma Bocar dostarczyła już dziesięć samochodów, pozostałe trafią do odbiorców w 2020 i 2021 roku.

Więcej pisaliśmy tutaj:

Nowe GCBA już w Państwowej Straży Pożarnej

W trakcie uroczystości Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przekazał Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie 9 kompletów Aparatów ODO MSA Auer Typ AirGo PRO SL z automatem płucnym MSA Auer Typ AUTOMAXX AS zakupionych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za kwotę 25.449,93 zł i wręczył strażakom z terenu województwa awanse w stopniach służbowych i wyróżnienia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Foto. KM PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz