Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Mikołowie wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz zabudowała firma Wawrzaszek ISS na podwoziu Scania 4×4. Posiada on zbiornik wody o pojemności 3100 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 2700 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe i sprzęt niezbędny podczas działań.

Zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Foto. KP PSP Mikołów 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl