Nowy samochód typu GBAPr w JRG Dąbrowa Górnicza

Pod koniec ubiegłego roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Dąbrowie Górniczej wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym Volvo FL280 z zabudową firmy Bocar.

Jest on wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, autopompę o wydajności 2691 litrów na minutę, agregat proszkowy z linią szybkiego natarcia z zbiornikiem o pojemności 250 kilogramów, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodnego i lodowego, urządzenia pomiarowe itp.

[…] pojazd będzie dysponowany do zdarzeń w pierwszym rzucie, a sprzęt na jego wyposażeniu pozwoli usuwać szerokie spektrum zagrożeń – przekazała Komenda.

Wartość samochodu to ponad 1,3 mln zł. Środki pochodziły z N/WOŚiGW, budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, ArcelorMittal Poland i Brembo Poland.

foto. KM PSP Dąbrowa Górnicza

Exit mobile version