Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Wieliczce wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 18.320 4×4 o wartości prawie 1,2 mln zł.

Posiada zbiornik wody o pojemności 5400 dm3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 555 dm3, autopompę dwuzakresową o wydajności 3705 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar oraz 430 dm3/min. przy ciśnieniu 40 bar. Pojazd wyposażono w 60 m linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy w technologii LED i wyciągarkę elektryczną o mocy 12000lb. Pojazd dostarczono w ukompletowaniu zgodnie z wytycznymi standaryzacji pojazdów w jednostkach PSP, powiększonym o rozbudowany zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego – informuje na swojej stronie wieliccy strażacy.

Jest to trzeci ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy na wyposażeniu JRG Wieliczka.

Foto. PSP Wieliczka 

o autorze

Redakcja/Łukasz