W ubiegłym tygodniu jednostka OSP Przeginia Duchowna wzbogaciła się o nowy lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy.

Nowy nabytek to Nissan Navara napędzany 190-konnym silnikiem diesla. Wyposażony jest w zestaw ratownictwa medycznego, pilarkę spalinową, neutralizatory do substancji ropopochodnych, gaśnicę proszkową, radiotelefony, hydronetkę plecakową i tłumice. W miarę możliwości druhowie mają na bieżąco doposażać samochód.

Kosztował blisko 155 tysięcy złotych, z czego 75 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW, 38 tys. zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego, po 10 tysięcy przekazał powiat krakowski i Lasy Państwowe, a pozostałe ponad 22 tysiące to środki własne OSP.

Foto. Alicja Płatek/ OSP Przeginia Duchowna

o autorze

Redakcja/Łukasz