26 maja 2020 r. odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczego, zakupionego dzięki wsparciu Fundacji Grupy PERN z przeznaczeniem dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej działającej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 192.000,00 zł.

Na terenie posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku zaprezentowano sprzęt ratowniczy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej GDAŃSK, otrzymany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Grupy PERN. W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski, Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A., Andrzej Brzózka – Prezes Zarządu Naftoport Sp. o.o., st. bryg. Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski PSP w Gdańsku.

Dzięki otrzymanej darowiźnie Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza uzupełniła swoje wyposażenie o kamerę termowizyjną pracującą w paśmie niskich temperatur, zestaw narzędzi o napędzie hydraulicznym, w tym stacja mocy, młoty wyburzeniowe, wiertnicę i piłę łańcuchową, młot wyburzeniowy o napędzie spalinowym, wyciągarki linowe
o napędzie spalinowym z oprzyrządowaniem, piłę stołową o średnicy tarczy 350 mm, wyrzutnie liny oraz wykrywacz urządzeń GSM.

Dzięki otrzymanej darowiźnie Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza uzupełniła swoje wyposażenie o kamerę termowizyjną pracującą w paśmie niskich temperatur, zestaw narzędzi o napędzie hydraulicznym, w tym stacja mocy, młoty wyburzeniowe, wiertnicę i piłę łańcuchową, młot wyburzeniowy o napędzie spalinowym, wyciągarki linowe
o napędzie spalinowym z oprzyrządowaniem, piłę stołową o średnicy tarczy 350 mm, wyrzutnie liny oraz wykrywacz urządzeń GSM.Spotkaniu towarzyszył pokaz możliwości ratowniczych Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej GDAŃSK.

SPECJALISTYCZNA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA GDAŃSK działająca przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, zajmuje się przede wszystkim ratowaniem poszkodowanych podczas katastrof technicznych i naturalnych. Dodatkowo wspiera policję w poszukiwaniach osób zaginionych w otwartym terenie. Różnorodność zadań wiąże się z koniecznością wszechstronnego przygotowania członków grupy oraz z ich odpowiednim wyposażeniem. Grupa to 44 ratowników oraz 8 psów ratowniczych. W czerwcu 2019 r. odbyła się recertyfikacja Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej USAR Poland wg standardów międzynarodowej grupy doradczej ds. poszukiwania i ratownictwa INSARAG. W jej składzie są również strażacy KW PSP oraz KM PSP
w Gdańsku wspierający komponent medyczny oraz poszukiwawczy, a także organizację ćwiczeń. Grupa była oceniana przez zespół ekspertów ONZ z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Emiratów Arabskich, Węgier, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Litwy. Grupa USAR Poland po raz trzeci otrzymała certyfikat na kolejne pięć lat.

FUNDACJA GRUPY PERN działa od kwietnia 2013 roku. Inicjatywa jej powstania wynikała z prospołecznej polityki Spółek z Grupy Kapitałowej PERN. Jej powołanie ma stanowić kontynuację działań dobroczynno-charytatywnych Spółek, które od początku swojego utworzenia z wypracowanych środków wspierały przedsięwzięcia z różnych obszarów zarówno o zasięgu regionalnym jak i krajowym.

PERN S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą oprócz PERN S.A., także: Naftoport Sp. z o.o., Naftoserwis Sp. z o.o., Naftor Sp. z o.o oraz Siarkopol Gdańsk S.A. PERN jest krajowym liderem logistyki naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

NAFTOPORT SP. Z O.O. (Spółka z Grupy PERN) jest jedynym w kraju morskim terminalem przeładunkowym ropy naftowej i największym krajowym terminalem przeładunków produktów naftowych. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku paliw. Infrastruktura terminalu przeładunkowego Naftoportu obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych o potencjale przekraczającym 40 mln ton ropy i paliw płynnych rocznie.

o autorze

Redakcja