Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dzięki otrzymanej dotacji z WFOŚiGW doposażyła podległe komendy w nowy sprzęt.

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie otrzymała zestaw wyposażenia nurków MSWiA i zestaw łączności podwodnej, Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie wzbogaciła się o cztery ubrania gazoszczelne, a Komendę Powiatową PSP w Kolnie doposażono w zestawu sprzętu do przepompowywania cieczy ropopochodnych i niebezpiecznych.

Podlaska Komenda Wojewódzka PSP na zrealizowanie powyższego zadania otrzymała 175 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Foto. KW PSP Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl