W dniu 13 października 2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu odbyło się oficjalne przekazanie strażakom sprzętu ratowniczego zakupionego dzięki otrzymaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych).

Przekazania sprzętu dokonała Pani Wójt Gminy Linia – Bogusława Engelbrecht. W przekazaniu sprzętu udział wzięli: Astrida Kaczyńska – Zastępca Wójta Gminy Linia, Czesław Hinz – Przewodniczący Rady Gminy Linia, dh Łukasz Pallubicki – Prezes Zarządu ZOSP Oddziału Gminnego w Lini, radni wsi Strzepcz i przede wszystkim druhowie i druhny z OSP Strzepcz.

W ramach otrzymanych środków zrealizowano zadanie pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” poprzez zakup m. in. dla jednostki OSP w Strzepczu:

1) agregatu prądotwórczego,
2) dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych,
3) przenośnego centrum pianowego,
4) sań lodowych tzw. deski lodowej,
5) kamery termowizyjnej ręcznej,
6) dwóch kombinezonów wypornościowych (skafander suchy lodowo – ratowniczy),
7) motopompy pływającej,
8) motopompy szlamowej,
9) motopompy pożarniczej,
10) detektora wielogazowego,
11) namiotu pneumatycznego z pompką i nagrzewnicą,
12) defibrylatora automatycznego zewnętrznego AED.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 177296,55 zł na zakup którego Gmina Linia otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% czyli 150702,07 zł, zapewniając wkład własny gminy w wysokości 15% tj. 26 594,48 zł.

Beneficjentem projektu była Gmina Gniewino, a partnerem m. in. Gmina Linia. Ogólna wartość projektu dla Gminy Linia wyniosła: 304 869,74 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 85% tj. 259139,28 zł, a wkład własny gminy wynosi 15 % tj. : 45730,46 zł.

Doposażenie jednostek OSP wpłynie na osiągnięcie celu nadrzędnego projektu jakim jest wzmocnienie odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowanie jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu i poprawie bezpieczeństwa powodziowego.

Wiesława Wróblewska

o autorze

Redakcja