Zakończona została realizacja przedsięwzięć przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie, która działała jako pełnomocnik Komend Wojewódzkich PSP z terenu kraju na wykonanie jednego z największych kontraktów w historii Państwowej Straży Pożarnej tj.: dostawę średnich oraz ciężkich samochodów ratownictwa chemicznego.

Odbiory pojazdów realizowane były etapowo w okresie od 10 sierpnia do 17 września br. i obejmowały procesy odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych.

W wyniku przeprowadzonych czynności dokonano odbioru 23 sztuk średnich oraz 12 sztuk ciężkich samochodu ratownictwa chemicznego, które zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt zgodnie z wytycznymi standaryzacji dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej.

W pracach komisji odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie (przedstawiciele Zamawiającego), Komend Wojewódzkich PSP (przedstawiciele Odbiorców) oraz Komendy Powiatowe/miejskie PSP z terenu kraju (przedstawiciele Użytkowania).

Przypominamy, że przedmiotowe czynności były jednymi z największych w historii PSP procedurami przetargowymi na dostawę pojazdów i sprzętu specjalistycznego.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono po 4 oferty przetargowe na każdą część postępowania) jak również dostawców sprzętu specjalistycznego. Realizacje kontraktów wygrała firmę PUH Mirosław Stolarczyk składając najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargowej.

         Wartość poszczególnych umów wyniosła:

– 23 sztuk średniego samochodu ratownictwa chemicznego – 37 216 281,60 zł.

– 12 sztuk ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego – 25 864 725,60 zł.

Łączna wartość zrealizowanych dostaw wyniosła: 63 081 007,20 zł brutto.

 

Tekst, zdjęcia: KW PSP w Warszawie

o autorze

Redakcja