Rozpoczął się proces przekazywania, w formie użyczenia, 693 telefonów IP do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Sprzęt ten zostanie przekazany strażakom w całym kraju na podstawie porozumień zawartych z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Przedmiotem użyczenia są zaawansowane technologicznie wideotelefony VoIP przy pomocy których można prowadzić np. wideokonferencje. Urządzenia zastąpią dotychczas używane telefony IP wykorzystywane głównie na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Zakończenie przekazania sprzętu przewidziane jest na koniec kwietnia, a następnie wspólnie z przedstawicielami Policji rozpocznie się proces ich sukcesywnego uruchamiania.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz