Z powodu pandemii koronawirusa nie w tym roku, a w przyszłym mają zakończyć się prace nad nowym Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podpisała z konsorcjum: S&T Service Polska Sp. z o.o. i Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. kolejny aneks do umowy. Zakłada on zmiany terminów odbiorów etapu szóstego, siódmego i ósmego. Umowa ma obowiązywać do maja 2021 roku.

Jak podano, konieczność sporządzenia aneksu wynika z opóźnienia w realizacji umowy wywołanego pandemią koronawirusa, która spowodowała opóźnienie realizacji umowy i trudności organizacyjne związane z zadaniami wymagającymi iteracyjnej współpracy stron. Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przedstawionych okoliczności.

Prace dotyczące nowego Systemu Wspomagania Decyzji rozpoczęły się 2016 roku od powołania Zespołu do opracowania dokumentacji przetargowej. Następnie przeprowadzono dialog techniczny z zainteresowanymi podmiotami. Efektem było ogłoszenie 16 maja 2017 roku postępowania przetargowego. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum w składzie S&T Services Polska Sp. z o.o. i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne, jej wartość to ponad 19 milionów złotych.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zmieniona zostanie architektura SWD PSP z rozproszonej na scentralizowaną, co usprawni procesy obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, w tym w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także platforma współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają nieodpłatny dostęp do modułu systemu – informowała w marcu 2018 roku Komenda Główna PSP po podpisaniu umowy z wykonawcą.

W nowym Systemie znajdzie się ‘Moduł OSP’. Zgodnie z zamówieniem ma powstać ‘lekka’ aplikacja do alarmowania OSP i ustalania dostępności członków OSP na smartfony i rozwiązanie na telefony tradycyjne, aplikacja dla dowodzących (od Dowódcy Zastępu OSP/PSP w górę) na tablety znajdujące się w pojazdach i specjalny portal internetowy służący do wprowadzania/aktualizacji danych o jednostce i wprowadzania danych ze zdarzeń w których Dowódca Zastępu z OSP brał udział jako KDR.

Foto. KM PSP Bielsko-Biała

 

o autorze

Redakcja/Łukasz