Od kilku dni w Państwowej Straży Pożarnej działa nowy system zmianowy. Powodem jest pandemia koronawirusa.

Po rekomendacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka wszyscy komendanci wojewódzcy i komendanci szkół PSP zdecydowali o wprowadzeniu czterozmianowego systemu pełnienia służby 24/24. Zmiany objęły niemal wszystkie jednostki ratowniczo – gaśnicze i stanowiskach kierowania komendantów, również stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP.

Na przykład w województwie wielkopolskim system będzie opierał się na stałych zmianach służbowych pełnionych w cyklu 24/24 godziny w 8-dniowych interwałach czasowych tj. pierwsze dwie zmiany będą pełniły służbę naprzemiennie przez 8 dni, a po 8 dniach w analogiczny sposób będą pełniły dwie kolejne zmiany

Zmiany mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także zapewnienie optymalnego funkcjonowania w obecnym czasie jednostek zachowując możliwość ciągłości służby przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych minimalnych stanów osobowych.

o autorze

Redakcja/Łukasz