Od soboty, 4 kwietnia w komendach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego zacznie obowiązywać nowy system zmianowy. Powód: koronawirus.

System będzie opierał się na stałych zmianach służbowych pełnionych w cyklu 24/24 godziny w 8-dniowych interwałach czasowych tj. pierwsze dwie zmiany będą pełniły służbę naprzemiennie przez 8 dni, a po 8 dniach w analogiczny sposób będą pełniły dwie kolejne zmiany – informuje bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Nowy system będzie obowiązywał w jednostkach ratowniczo – gaśniczych i stanowiskach kierowania.

Co ważne, nie ulega zmianie dobowa liczba strażaków pełniących służbę w Wielkopolsce. Nad bezpieczeństwem mieszkańców każdego dnia czuwa blisko 400 strażaków w JRG i 40 strażaków w stanowiskach kierowania. Wspierani są przez kilkadziesiąt tysięcy strażaków-ochotników.

Prawdopodobnie w najbliższym czasie podobne zmiany zostaną wprowadzone w innych województwach.

Foto. Jacek Krawczyk 

o autorze

Redakcja/Łukasz