Starszy brygadier Robert Dzierżek został wczoraj oficjalnie powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku.

Decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Miejskiego wręczył Podlaski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jarosław Wendt.

Robert Dzierżek od 27 lutego był pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego PSP, wcześniej pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Łapach. Zastąpił st. bryg. Roberta Wierzbowskiego, który przeszedł na emeryturę.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dysponuje pięcioma jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i jednym posterunkiem. Na ich bazie działają trzy grupy specjalistyczne: ratownictwa wysokościowego, technicznego i chemiczno-ekologicznego. 

Foto. KM PSP Białystok 

o autorze

Redakcja/Łukasz