Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył mł. bryg. Radosławowi Pułtorakowi pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku.

Mł. bryg. Radosław Pułtorak do tej pory buł Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Białymstoku.

Na stanowisku Komendanta Miejskiego zastąpił st. bryg. Roberta Dzierżka, który został pełniącym obowiązki Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  

Białostocka straż pożarna to obecnie pięć Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, jeden Posterunek JRG i trzy grupy specjalistyczne: ratownictwa wysokościowego, chemiczno-ekologicznego i technicznego. 

o autorze

Redakcja/Łukasz