Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak powierzył z dniem 26 stycznia 2021 roku st. bryg. Jackowi Zalechowi pełnienie obowiązków dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Zalech od lutego 2020 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora KCKRiOL. Zastąpił Mariusza Feltynowskiego, który od wczoraj jest Rektorem – Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Komendant Główny PSP podjął również decyzję, że pełniącym obowiązki Zastępcy Dyrektora KCKRiOL będzie st. bryg. Marcin Kucharski.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz