Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego PSP powołał starszego brygadiera Bogdana Wierzchowskiego na stanowisko warmińsko-mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Bogdan Wierzchowski służbę rozpoczął w 1992 r. W 1996 r. jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie podjął pracę w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Suwałkach, a następnie zajął stanowisko oficera operacyjnego województwa oraz naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Suwałkach. W 1999 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Suwałkach. Od 2001 r. pełnił służbę początkowo w Ośrodku Szkolenia PSP w Śremie, a następnie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W 2003 r. zajął stanowisko zastępcy, a potem naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Suwałkach. W latach 2010-2016 pełnił funkcję zastępcy komendanta miejskiego PSP w Suwałkach. W kwietniu 2016 roku powołany na Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach.

30 grudnia w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach st. bryg. Bogdan Wierzchowski pożegnał się ze sztandarem komendy oraz zdał obowiązki komendanta miejskiego zastępcy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego.

Decyzję o powołaniu na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego z dniem 2 stycznia 2018 r. otrzymał z rąk sekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.

Foto. KW PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz