W ostatnią niedzielę października bieżącego roku kolejna grupa członków Ochotniczych Straży Pożarnych ukończyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Kurs odbywał się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, natomiast wykładowcami byli jej pracownicy. W zajęciach trwających w każdą sobotę od 4 października do 25 października tego roku, wzięło udział 43 strażaków z jednostek OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna oraz OSP Nowy Tomyśl.

Z przyjemnością możemy zakomunikować, że wszyscy uczestnicy kursu zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne , co kwalifikowało ich do odbioru zaświadczenia o pomyślnym ukończeniu szkolenia.

Zaświadczenia osobiście wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. mgr inż. Tomasz Antuszewski. Szkolenie to miało na celu zweryfikowanie podstawowych wiadomości i uprawnień strażaków czynnie uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych.

ŹRÓDŁO: KP PSP Nowy Tomyśl

o autorze

Redakcja