Nie milkną jeszcze echa po serii zagadkowych pożarów odnotowanych na&terenie gminy Kuślin, a&w&dniu 3&maja 2009r. około godziny 1:53 w&Michorzewie ponownie doszło do&bardzo groźnego pożaru. Tym razem w&ogniu stanął budynek gospodarczy długości 38 m i&szerokości 12 m należący do&Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i&częściowo dzierżawiony przez 14 użytkowników.

Częściowo palna konstrukcja budynku oraz składowane w&nim &materiały palne spowodowały, że pożar w&błyskawicznym tempie objął drewnianą konstrukcję dachową na&całej powierzchni. W&wyniku pożaru spaleniu i&zniszczeniu uległa więźba dachowa, składowany w&pomieszczeniach materiał opałowy, słoma , siano oraz drobny sprzęt gospodarczy.

[galeria=3,prawa]Wstępnie straty spowodowane pożarem zostały oszacowane na&kwotę około 80 tysięcy złotych. W&działaniach ratowniczo gaśniczych uczestniczyły jednostki z&JRG Nowy Tomyśl, OSP Kuślin, OSP Wąsowo, OSP Michorzewo oraz OSP Trzcianka. Powołana specjalna komisja dochodzeniowa prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności przyczyny powstania pożaru.

[galeria=4,lewa]Biorąc pod uwagę brak instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, brak urządzeń grzewczych oraz serię pożarów na&terenie gminy, nie można wykluczyć umyślnego podpalenia. Warto podkreślić, że Wójt gminy Kuślin wyznaczył nagrodę pieniężną za&ujawnienie i&wskazanie domniemanego sprawcy pożarów.

autor tekstu: asp. sztab. Andrzej Łaciński
foto: KP PSP Nowy Tomyśl

o autorze

Redakcja