22 lutego 2016 r. st. bryg. Leszek Suski, komendant główny PSP, powierzył pełnienie obowiązków wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu kpt. mgr. Andrzejowi Bartkowiakowi.

Kpt. Andrzej Bartkowiak urodził się 19 czerwca 1972 r. w Gnieźnie. Służbę rozpoczął w 1996 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej. Później łącząc służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje, kończąc w 2003 r. Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, a następnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie na Wydziale Pedagogiki uzyskał najpierw tytuł licencjata (2006), a potem tytuł magistra (2008). W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Jego wzorowa postawa i zaangażowanie w realizację zadań służbowych były wielokrotnie doceniane przez przełożonych. Za szczególne zaangażowanie w działaniach przeciwpowodziowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy w 2010 roku został wyróżniony nagrodą, a w 2011 r. odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP

o autorze

Redakcja