Nowy wóz dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Brzegu

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Brzegu wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

To samochód Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 zabudowany przez firmę Szczęśniak.

Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 10 270 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 1040 litrów, autopompę o wydajności 5641 litrów na minutę, działko wodno-pianowe DWP32, maszt oświetleniowy i wyciągarkę o uciągu prawie 10 ton.

Nowy wóz pozwoli zastąpić wysłużony samochód GCBA 8/60 Steyr.

Exit mobile version