Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy otrzymali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis, wkrótce będzie służył mieszkańcom Kalisza i powiatu kaliskiego.  

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy, bo o nim mowa, został zabudowany przez firmę Szczęśniak na podwoziu Renault D16 4×4, posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2850 litrów na minutę i sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Kosztował blisko 800 tysięcy złotych, z czego 516 tysięcy złotych wyłożyło Miasto Kalisz, 260 tys. zł przekazał WFOŚiGW, a pozostałe 22 270 zł to darowizny druhów.

Foto. OSP Kalisz-Lis 

o autorze

Redakcja/Łukasz