Nowy wóz dla OSP Pruchna

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchnej w województwie śląskim w styczniu wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Bocar na podwoziu Kamaz.

Na wyposażeniu znajduje się m.in. zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 litrów, autopompa o wydajności 3000 litrów na minutę, linia szybkiego natarcia, wyciągarka, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, aparaty ODO, kamera termowizyjna, armatura wodno-pianowa, latarki, radiotelefony, agregat trójfazowy i sprzęt burzący.

Wartość samochodu to prawie 800 tysięcy złotych. środki pochodziły z budżetu gminy Strumień – 230 tys. zł, NFOŚiGW – 100 tys. zł, WFOŚiGW – 250 tys. zł i MSWiA – 170 tys. zł.

Jest to pierwszy taki Kamaz w województwie śląskim.

Foto. OSP Pruchna

Exit mobile version