W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne przekazanie druhom z jednostki OSP Siemianówka w województwie podlaskim nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Nowy nabytek to Scania P40 serii XT z zabudową firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Wyposażona została w zbiornik wody o pojemności 7000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 700 litrów, autopompę dwuzakresową, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę i sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Wóz kosztował 1 mln 80 tys. zł brutto, środki pochodziły z budżetu Gminy Narewka, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i zakładów ubezpieczeniowych.

Zastąpił średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes, który został przekazany druhom z OSP Olchówka.

Foto. Gmina Narewka

o autorze

Redakcja/Łukasz