Nowy wóz dla Zakładowej OSP Koksowni Radlin

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Koksowni Radlin wzbogaciła się o długo wyczekiwany nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek jednostki to Renault D16 4×2 zabudowany przez firmę Szczęśniak. Jest wyposażony między innymi w kompozytowe zbiorniki wody o pojemności 3000 litrów i środka pianotwórczego o pojemności 600 litrów, autopompę o wydajności blisko 2850 litrów na minutę, działko wodno-pianowe o maksymalnej wydajności 2400 litrów na minutę i maszt oświetleniowy.

Przed prowadzeniem do podziału bojowego zostanie doposażony w niezbędny sprzęt. Zastąpi wysłużonego Stara 244L.

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Koksowni Radlin działa od 1946 roku i liczy 37 strażaków posiadających odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

Foto. Szczęśniak

Exit mobile version